دوشنبه, 2 اردیبهشت 1398 - 16 شعبان 1440 - April 22, 2019

 تماس با خانه فرهنگ شهید صدوقی

 

برای تماس با خانه فرهنگ شهید صدوقی می توانید از یکی از راه های زیر بهره ببرید:

تلفن:

035-36273704

نمابر

035-36273704

پست الکترونیک

INFO@SADOUGHI.IR

آدرس

یزد، خیابان امام خمینی ره، کوچه مسجد برخوردار، کوچه خواجه خضر، پلاک 80 

کدپستی:

8913733576

دسترسی نقشه گوگل